HEMEN ARA

El Dokuma Halı yıkama

Halı tezgâhlarda ya da halıcılıkta sarma tezgâh adı verilen ge­lişmiş dikey tezgâhlarda dokunur Yatay tezgâhta ya da küçük parçaların dokun­masında ve dokumacılık eğitiminde kul­lanılan çerçeve tezgâh’ta da halı dokunabilir. Dokuma işlemine başlanmadan önce ilkin tezgâh kurulup hazırlanır ve halının kalitesi, türü ve boyutlarına göre çözgü ip­likleri gerilir. Çözgü ipliklerinin gerilmesi ve hazırlanması sırasında dokumaya geçtik­ten sonra olabilecek daralmanın da he­saplanması gerekir. Çö2gü gerdirilip ha­zırlandıktan sonra saçak payı bırakılıp il­kin çiti adı verilen ve halı dokumasının sökülmesini önlemek amacıyla saçak dip­lerine yapılan zincir biçimli dokuma yapı­lır. Çitiden sonra halının Toprakçılık da denen halı kilimi bölümünün yapılmasına geçilin 1-4 cm arasında dokunan halı kili­mi tamamlanınca ilmeli kısımların dokun­masına başlanır. Renkli ilme iplikleri küçük yumaklar haline getirilip dokumacının ko­layca erişebileceği bir yere ya da tezgâ­ha enlemesine yerleştirilen bir kalas üze­rine dizilir. Özel kareli kâğıtlara çizilen ha­lı deseni de dokumacının kolayca izleye­bileceği bir yere, genellikle çözgüler üzerine iliştirilir Desen çizmede kullanılan kâğıtlar her kalite için farklıdır. Bunların her karesi bir düğüm olarak kabul edilin Bu nedenle yapılacak halının kalitesi ve bo­yutlarına uygun kare sıklığında ve büyük­lükte kâğıt kullanmak gerekir. Göbekli ha­lıların dörtte birini, mihraplı halıların toyu­na yarısını, raporlu halılarda ise yinelenen bölümün desenini kareli kâğıda geçirmek yeterlidir. Bundan sonra renkler kâğıt üze­rinde boyanır. Boyanın altta kalan karele­rin sayılmasını engellemeyecek biçimde yapılmasına özen gösterilir. Halı deseni dokuyucuya kolaylık olması bakımından uygun yerlerinden kesilerek parçalar ha­linde de kullanılabilir. Bu desene göre do­kumaya başlayan dokuyucu ilkin yere bağdaş kurup aşağıdan yukarıya doğru çalışır. Halı ilerledikçe oturduğu yer yük­seltilir ve dokuması biten kısım alt leven­de sarılır ya da düz tezgâhlarda tezgâhın arka kısmına kaydırılır. Halıcılıkta kullanı­lan düğümlerin başlıcaları Gördes ya da türk düğümü, sine ya da İran düğümü, hekim düğümü ve az kullanılan tek çöz­gü üzerine bağlanan düğümlerdir. Dü­ğümleme işlemi alt vargel aşağıdayken yapılır. Uygulanan düğüm biçimli ilmeler bir-sıra yapıldıktan sonra alt vargel yukarı sürülür. Kilim dokumasında olduğu gibi il­meleri sağlamlaştırmak için bir sıra atkı atılıp kirkitle yerleştirilir, vargel aşağı sürü­lüp ikinci bir atkı sırası yapıldıktan sonra ilme sırası kirkitle aynı hizaya gelecek bi­çimde yerleştirilir Halının iki yanındaki ke­nar örgüsü kısmına ilme atılmaz. Bu kısım ayrı bir yumakla örülür. Yumak asılı durur, ilme sırasıyla birlikte örülmeye devam edi­lir. Sıranın kirkitle düzeltilmesi bittikten son­ra iki el ile ilme uçları çekilerek aralarda kalmış serbest lifler toplanır. Bazen de sey­rek bir saç tarağıyla taranarak yatık lifler dikleştirilir. Çekinti’ler toplandıktan son­ra gerekli hav yüksekliğini verecek biçim­de ilmelerin uzun uçları ayarlı makasla ke­silir. İki ya da daha çok sıra dokunduktan sonra yapılan bu kesme işlemine kırkım, kestikten sonra yere dökülen kırpıntıya makas altı denir. Bundan sonra aynı iş­lemler desene göre yinelenerek diğer sı­ralar dokunur, tekrar kilim dokuması, çiti örgüsü yapılıp saçak payı bırakılarak çöz­gü kısmı kesilir ve halı tezgâhtan çıkarılır. Halı küçük boyutlarda çerçeve tezgâhlar­da da dokunabilir Bu durumda atkılar ta­rağın bir üst bir alt hareketiyle atılır.

Sık Sorulan Sorular
Sık Sorularn Sorular
Halılarım temiz görünüyor yıkatmalı mıyım?

Halılarınızı yılda 2 kez yıkatmanızı öneririz. Böylece evinizde hijyen sağlamış olacaksınız. Halı yıkama hizmetinin yanı sıra koltuk yıkama kanape yıkama

HALI YIKAMA FABRİKASI
Selçuklu halı yıkama
Meram Halı Yıkama
Karatay Halı Yıkama
Selçuklu halı yıkama
Meram Halı Yıkama
Karatay Halı Yıkama
Selçuklu halı yıkama
Meram Halı Yıkama
Karatay Halı Yıkama